KADRA GOZPN 2010: KONSULTACJE W RÓŻANKACH 29.04.2019

W dniu 29.04 (poniedziałek) w Różankach odbyła się pierwsza konsultacja KADRY OZPN ROCZNIKA 2010. W pierwszej konsultacji trenerzy przyglądali się chłopcom z klubów gorzowskich. Za główne kryterium doboru zawodników trenerzy wyznaczyli  sobie umiejętności indywidualne poszczególnych zawodników związane z grą 1 na 1.

 

Poziom dzisiejszych przeprowadzonych zajęć był stosunkowo wysoki, można było zaobserwować już u co niektórych zawodników spore umiejętności. Łącznie w dzisiejszych zajęciach udział wzięło 35 zawodników.

 

Konsultacja składała się z trzech ćwiczeń wprowadzających do gry 1 na 1 oraz grze właściwej w systemie 4+1.

 

Rodzice oraz zawodnicy zostali poinformowani o celach projektu i jego założeniach, okres selekcji będzie procesem długofalowym, w którym przez cały czas jego trwania zawodnicy którzy brali udział w konsultacjach będą objęci stałym monitoringiem.

 

Wyrazy podziękowania kierujemy do klubu Róża Różanki za udostępnienie obiektu w Różankach.

 

GRUPA I – (17:00-18:30)

 

 

GRUPA II – (18:30-20:00)