Przepisy w zakresie sportu od 30 maja 2020 roku.

W dniu 29 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

 

Ww. akt prawny zastąpiło dotychczasowe z dnia 16 maja 2020 r. i przyniosło diametralne zmiany m. in. w zakresie sportu. Nowe regulacje pozwalają na organizację zajęć i wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego, w których będzie uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności. Tym samym przestają obowiązywać limity dotychczas ograniczające liczbę zawodników trenujących na boiskach pełnowymiarowych czy "Orlikach". Jednocześnie nowe regulacje oznaczają, że bez przeszkód można organizować mecze kontrolne pomiędzy dwiema drużynami.

 

We wszystkich przypadkach podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

 

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego;

 

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne;

 

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;

 

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;

 

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub winny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

 

Ponadto osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Rozporządzenie wchodzi w życie w większości z dniem 30 maja 2020 r. i od tej daty będzie możliwa organizacja wydarzeń/zajęć/współzawodnictwa na nowych zasadach.

SPONSORZY

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PITax.pl dla OPP

Rozlicz PIT Online
z PITax.pl dla OPP
.

Projekt realizujemy
we współpracy z
IWOP.

MULTIMEDIA