ZMIANY

Z REGULAMINU ROZGRYWEK - DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH

 Na Sezon 2014/2015         zatwierdzony, wrzesień 2014r.

Terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów wniesioną na piśmie do organu prowadzącego rozgrywki. Klub zwracający się o zmianę terminu obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika na piśmie.

 

 

Wystąpienie o zmianę terminu bez spełnienia wszystkich powyższych wymogów nie będą rozpatrywane. Gdy termin jest krótszy niż 14 dni przed terminem zawodów, wówczas klub wnioskujący o zmianę terminu zobowiązany jest wpłacić opłatę manipulacyjną w wysokości 50 złotych na konto  organu prowadzącego rozgrywki (Lubuskiego ZPN lub OZPN Gorzów Wlkp.).

Kopię wpłaty załączyć do wniosku oraz uzyskać zgodę przeciwnika.

Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty, organ prowadzący rozgrywki pozostawia bez rozpatrzenia.

 Nie dopuszcza się zmiany terminu i godziny zawodów

w czasie krótszym niż 5 dni.

 

 

SPONSORZY

KALENDARZ WYDARZEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PITax.pl dla OPP

Rozlicz PIT Online
z PITax.pl dla OPP
.

Projekt realizujemy
we współpracy z
IWOP.

MULTIMEDIA